Отглеждане на Стронгилодон

Posted on 08:45 | By Irina Aleksieva | In

Много топлина - дори през зимата температурата не бива да пада под 18°С. За цъфтежа е необходима и силна слънчева светлина. Почвата на Стронгилодона никога да не се оставя да пресъхва, но и да се пази от подгизване. През пролетта и лятото да се подхранва на две седмици.

Култивиране на Brahea

Posted on 01:17 | By Irina Aleksieva | In

Въпреки че произхождат от топли райони, В. armata и В. edulis издържат на температура 13° С през нощта, но обичат силна светлина. Като субстрат за култивиране е подходяща стандартна смес, пропускаща въздух, която винаги трябва да бъде влажна. Brachea не търпи „мокри крака". В. armata успешно се култивира и на открито при субтропични условия.

Видове палми - Washingtonia

Posted on 04:22 | By Irina Aleksieva | In

Видове палми - WashingtoniaРодът обхваща два вида ветрилни палми, които външно приличат на Pritchardia, чийто подрод са били до 1879 година. Washingtonia развива здрави, издути в основата солитерни стъбла, които стават много високи. Под листния кичур изсъхналите листа обвиват стъблото като дълга пола, докато не ги разкъса вятър. Без листните основи стъблото е грапаво, на концентрични пръстени, сиво на цвят. Костапал-матните листа са нарязани до половината от лъчите, а от края висят надолу бели нишки. Цветовете са двудомни, а плодовете кафяви до черни.

Произход: Родината на палмата е северозападно Мексико и югозападната част на САЩ. Тя се среща заедно с друга растителност в района, в долините, близо до водни басейни, но също така и в сухи области.

Видове палми - Veitchia

Posted on 04:18 | By Irina Aleksieva | In

Родът обхваща повече от 18 вида. Те образуват тънки солитерни стъбла с ясни пръстени и височина от 6 м до над 30 м, които завършват с корона и кичур от добре оформени перести листа. Те са невъоръжени, имат къси листни дръжки и пера, които са широки, заострени или изглеждат косо отрязани. Поради не винаги равномерно висящите пера някои видове изглеждат малко разрошени, но въпреки това много елегантни. На едно съцве-тие има мъжки и женски цветове.

Произход: Те се срещат на Филипините, Новите Хебриди, Нова Каледония и островите Фиджи в областите с тропически джунгли.

Видове палми - Rhopalostylis

Posted on 04:10 | By Irina Aleksieva | In

Видове палми - Rhopalostylis
От тази переста палма са известни три вида. Те имат с тънки стъбла с пръстеновидни следи на местата, от където са излизали листата. Основите на косо насочените нагоре листа образуват ниска, слабо бухнала зелена корона. Перестите листа също са насочени нагоре и напред. По долната страна на средния нерв и перата има кафяви люспици. Растенията имат мъжки и женски цветове на едно съцветие. От женските излизат дребни, червени ягодови плодове.

Произход: Среща се по островите в южната част на Тихия океан. Разпространена е в Нова Зеландия, Норфолк и Кермадекските острови. Тя обича топъл и умерен климат и влажност.